Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 
 
 

 


Hjemmelshaver

 

Hjemmelshaver er betegnelsen på den/ de som er berettiget eier til, eller rettighetshaver over, en eiendom i henhold til grunnboken. Når en eiendom eller rettighet overdras mot vederlag til en annen part, sies overdrageren å garantere for sin hjemmel. Hjemmelshaver er ansvarlig for at ny eier/ rettighetshaver får eiendommen eller rettigheten uten hinder for tredjemanns rett.