Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 
 
 

 


Grunnboka

 

Grunnboka er et sentralt edb-basert register over tinglyste dokumenter som gjelder fast eiendom. Føring av grunnboken skjer ved elektronisk databehandling. Dokumentet journalføres den dagen det er innkommet og føres inn i grunnboken påfølgende dag. Hver innføring i registeret gis løpende nummer for kalenderåret (dokumentnummer). I registeret anmerkes registreringsnummer og dato. Grunnboksdatabasen kan inneholde opplysninger om følgende:

  • eiendomsindentifikasjon
  • areal, grenseforhold, fradelinger og sammenføyninger
  • rettigheter/ heftelser
  • hjemmelshaver og rettighetshavers navn
  • overdragelsesbeløp og verdi som er lagt til grunn for avgiftsberegning
  • datoer knyttet til registreringen eller det tinglyste dokumentet
  • dagboknummer/ dokumentnummer

Grunnboken ivaretar rettsvernfunksjonen; i konfliktsituasjoner går som hovedregel det som er tinglyst foran det som ikke er tinglyst. Registrering i grunnboken er uten betydning for avtalens gyldighet partene i mellom.