Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 

   
                   

 


FINANSLEKSIKON S
 
S&D/SDT/S&DT
SACU
S banken
Safeguard measures
Salgskurs - se Selgerkurs
Samarbeidserklæring
Samfunnets kapitaldannelse
Samfunnsøkonomi
Samlet sparing (Makro)
Samlet sparing (Formel)
Samvariasjon
Samvirkeselskap/andelslag (BA)
Sannsynlighet
Sannsynlighetsfordeling
Santander Consumer Bank (Norge)
SDDS
SDR
SDØE
Scenarioanalyse
Secondary offering
Secur
Seddelbank
Seddelomløp
Sedvanerett
Seigniorage
Seksjonsnummer
Sektorklassifisering - se GICS
Sekundaveksel
Sekundær etterspørsel
Sekundære behov
Selbu sparebanks historie
Selgerkurs
Seljord Sparebanks historie
Selskapsrisiko
Selskapets virkelige verdi (Formel)
Selvforsyningsgrad
Selveierbolig
Selvskyldnerkausjon
Sensitive produkter
Sentral motpart
Sentralbank
Sentralbankgiro
Sentralbankpenger
Serielån
Sertifikat
Sertifikatkapital
Servitutt
Sharpe Ratio
Short salg
Sideordnet pantobligasjon
SICAV
SIFO
Signaturrett
Sikkerhet for lån (Norges Bank)
Sikkerhetskrav - opsjon
Sikringsavgift
Sikringsobligasjon
Siktveksel
Simpel kausjon
Sjekk
Sjekkduplikat
Sjekkliste ved tinglysning
Sjekkprotest
Sjøforsikring
Skadeforsikring
Skadegrad
Skandiabankens historie
Skattediversifisering
Skatt(er)
Skatt i kombinasjonsfond
Skatt i obligasjonsfond
Skatt på BMA
Skatt på folketrygytelser
Skattbar formue
Skatteklasser (Regnskap)
Skattelegging av aksjefond
Skattelegging av rentefond
Skatteobjekt
Skatteoppgjør (Regnskap)
Skattepliktige inntekter
Skatteproveny
Skattereduksjonsregelen
Skattereformen
Skattesats
Skattesubjekt
Skattetakst
Skattkammerbevis
Skattkammerveksel
Skattøre
Skillemynt
Skjermingsrente
Skogbrand forsikring
Skriftstykke
Skudenes & Aakra sparebanks historie
Skue sparebanks historie
Slagskatt
Sluttpoengtallet
Sluttseddel
Sluttverdi
Sluttverdifaktor
Sluttverdifaktor for annuitet
SMB-listen
SMB-rabatten
Snittavkastning
Soknedal sparebanks historie
Solaveksel - se Egenveksel
Sosialøkonomi - se Samfunnsøkonomi
Sparebank
Sparebank 1
Sparebank 1 Nord-Norges historie
Sparebank 68 grader nord
Sparebanken Møre's historie
Sparebanken Narvik's historie
Sparebanken Pluss historie
Sparebanken Sør historie
Sparebanken Sogn & Fjordane historie
Sparebanken Vest historie
Sparebanken Øst historie
Sparebankforeningen
Sparebankstiftelsen DNB's historie
Sparekvote
Spareobligasjon
Sparerate - se Sparekvote
Spareskillingsbankens historie
Sparetilbøyelighet (Formel)
Spareverdi (Livrente)
Sparing
Special Safeguard (SSG)
Special Safeguard Mechanism (SSM)
Spekulative motiver
Splitt
Spotkurs
Spot rente
Spread
Spredningssalg
Springende regress
SRRI
Stabiliseringspolitikk
Stabilitetsavgift
Stabilitetsfondet
Stadsbygd sparebanks historie
Stagflasjon
Stagnasjon
Stamaksjer
Standardavvik
Standardavvik 2
Standarmetodebanker
Standardmetode rating
Statens driftsregnskap
Statens inntekter - 2015
Statens inntekter - 2016
Statens kapitalregnskap
Statens konsernkonto
Statens pensjonsfond utland
Statens pensjonskasse
Statsbudsjettet
Statskasseveksel - se Skattkammerveksel
Statsobligasjon
Statsregnskap
Stegning
Stenging av fond
Stjernediagram
Stokastisk variabel
Storebrands historie
Stortingsmelding nr. 1
Straddle
Strangle
Strategisk aktivaallokering
Strategisk eier
Streng inflasjonsmålstyring
Streng produksjonsmålstyring
Stresstest
Strukturell likviditet
Strukturledighet
Strømingsstørrelse
Strømmen sparebanks historie
Styringsrente
Stønader
Støttekjøp
Subprime
Subsidier
Subskripsjon
Subvensjon
Sunndal sparebanks historie
Surnadal sparebanks historie
Swap
SWIFT
Syndikat (Regnskap)
Synteter
Syntetisk replikering
Syntetic Risk Reward Indicator
Sysselsettingsgrad
Systematisk risiko
Systemviktige finansinstitusjoner
Særaldersgrense
Særtillegg
Særinnskudd
Søgne & Greipstad sparebanks historie
Søksmål
Såkornfond
 
 
 

Hvilken type investering egner seg best for nybegynnere?

Det er noen former for investering som egner seg bedre for nybegynnere enn andre. Det handler om risiko, men det handler også om ferdigheter og teft. Investering er nemlig en ferdighet som mye annet, og derfor skal man gjerne lære seg å krabbe før man kan gå. Men investering er likevel for alle, for det finnes investeringsformer som egner seg godt, selv om man er nybegynner. Det skal vi se litt nærmere på nå.

Aksjer og aksjefond

Det er utrolig populært å investere i aksjer og aksjefond, og det er ikke så rart. Det er nemlig en form for investering som egner seg godt for nybegynnere. Dette er investeringsformer som egner seg godt til det man kaller passiv investering, hvor man gjør en investering som får lov til å vokse over tid og forhåpentlig gi avkastning. Dette kan være en lur måte å investere på, hvis du er helt ny.

Finn en nybegynnervennlig plattform

Det som i stor grad avgjør om en plattform er nybegynnervennlig eller ikke, handler om at den er brukervennlig og har mange funksjoner og verktøy som man får bruk for som nybegynner. Det er altså ikke gitt at alle plattformer passer like bra for alle, det er faktisk noen som er mer tilrettelagt for nybegynnere enn andre. Se for eksempel på en plattform som eToro, som blant annet er en plattform for valutatrading, der har du mulighet for det som kalles CopyTrading, der du kan kopiere mer erfarne investorers portefølje og investeringsstrategi. På en nybegynnervennlig plattform, kan man også bruke de fleste kjente nettlommebøker og betalingsmetoder.
Det vil også si at du kan investere i finansielle instrumenter som du ikke nødvendigvis har så mye erfaring med, som forex handel,  eller vet hvordan man investerer best i. Du kan lære av å følge med på investoren som du følger, men husk at her er det også en risiko ved investeringer – det er det som kjent med alle investeringer, og den skal du sette deg godt inn i, selv om du kopierer handlene til en annen investor.
Det er også en fordel å fokusere på å finne en plattform, som gjør det lettere for deg å investere ved å lære deg nye tips og triks underveis. Hvis du for eksempel vil lære litt mer om valutainvestering eller aksjefond, så er det mange plattformer som sørger for å stille en rekke læringsressurser tilgjengelig, så du rent faktisk kan bli bedre til å investere. Det er noe du bør merke deg, når du er på jakt etter den perfekte plattformen for nybegynner.
I tillegg skal det selvfølgelig være enkelt å investere på plattformen, og du bør se nøye på hva det koster å bruke den. Når du har funnet den beste plattformen, er det bare å opprette en konto, sette inn penger å investere for og komme i gang.