Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 

   
                   

 


FINANSLEKSIKON S
 
S&D/SDT/S&DT
SACU
S banken
Safeguard measures
Salgskurs - se Selgerkurs
Samarbeidserklæring
Samfunnets kapitaldannelse
Samfunnsøkonomi
Samlet sparing (Makro)
Samlet sparing (Formel)
Samvariasjon
Samvirkeselskap/andelslag (BA)
Sannsynlighet
Sannsynlighetsfordeling
Santander Consumer Bank (Norge)
SDDS
SDR
SDØE
Scenarioanalyse
Secondary offering
Secur
Seddelbank
Seddelomløp
Sedvanerett
Seigniorage
Seksjonsnummer
Sektorklassifisering - se GICS
Sekundaveksel
Sekundær etterspørsel
Sekundære behov
Selbu sparebanks historie
Selgerkurs
Seljord Sparebanks historie
Selskapsrisiko
Selskapets virkelige verdi (Formel)
Selvforsyningsgrad
Selveierbolig
Selvskyldnerkausjon
Sensitive produkter
Sentral motpart
Sentralbank
Sentralbankgiro
Sentralbankpenger
Serielån
Sertifikat
Sertifikatkapital
Servitutt
Sharpe Ratio
Short salg
Sideordnet pantobligasjon
SICAV
SIFO
Signaturrett
Sikkerhet for lån (Norges Bank)
Sikkerhetskrav - opsjon
Sikringsavgift
Sikringsobligasjon
Siktveksel
Simpel kausjon
Sjekk
Sjekkduplikat
Sjekkliste ved tinglysning
Sjekkprotest
Sjøforsikring
Skadeforsikring
Skadegrad
Skandiabankens historie
Skattediversifisering
Skatt(er)
Skatt i kombinasjonsfond
Skatt i obligasjonsfond
Skatt på BMA
Skatt på folketrygytelser
Skattbar formue
Skatteklasser (Regnskap)
Skattelegging av aksjefond
Skattelegging av rentefond
Skatteobjekt
Skatteoppgjør (Regnskap)
Skattepliktige inntekter
Skatteproveny
Skattereduksjonsregelen
Skattereformen
Skattesats
Skattesubjekt
Skattetakst
Skattkammerbevis
Skattkammerveksel
Skattøre
Skillemynt
Skjermingsrente
Skogbrand forsikring
Skriftstykke
Skudenes & Aakra sparebanks historie
Skue sparebanks historie
Slagskatt
Sluttpoengtallet
Sluttseddel
Sluttverdi
Sluttverdifaktor
Sluttverdifaktor for annuitet
SMB-listen
SMB-rabatten
Snittavkastning
Soknedal sparebanks historie
Solaveksel - se Egenveksel
Sosialøkonomi - se Samfunnsøkonomi
Sparebank
Sparebank 1
Sparebank 1 Nord-Norges historie
Sparebank 68 grader nord
Sparebanken Møre's historie
Sparebanken Narvik's historie
Sparebanken Pluss historie
Sparebanken Sør historie
Sparebanken Sogn & Fjordane historie
Sparebanken Vest historie
Sparebanken Øst historie
Sparebankforeningen
Sparebankstiftelsen DNB's historie
Sparekvote
Spareobligasjon
Sparerate - se Sparekvote
Spareskillingsbankens historie
Sparetilbøyelighet (Formel)
Spareverdi (Livrente)
Sparing
Special Safeguard (SSG)
Special Safeguard Mechanism (SSM)
Spekulative motiver
Splitt
Spotkurs
Spot rente
Spread
Spredningssalg
Springende regress
SRRI
Stabiliseringspolitikk
Stabilitetsavgift
Stabilitetsfondet
Stadsbygd sparebanks historie
Stagflasjon
Stagnasjon
Stamaksjer
Standardavvik
Standardavvik 2
Standarmetodebanker
Standardmetode rating
Statens driftsregnskap
Statens inntekter - 2015
Statens inntekter - 2016
Statens kapitalregnskap
Statens konsernkonto
Statens pensjonsfond utland
Statens pensjonskasse
Statsbudsjettet
Statskasseveksel - se Skattkammerveksel
Statsobligasjon
Statsregnskap
Stegning
Stenging av fond
Stjernediagram
Stokastisk variabel
Storebrands historie
Stortingsmelding nr. 1
Straddle
Strangle
Strategisk aktivaallokering
Strategisk eier
Streng inflasjonsmålstyring
Streng produksjonsmålstyring
Stresstest
Strukturell likviditet
Strukturledighet
Strømingsstørrelse
Strømmen sparebanks historie
Styringsrente
Stønader
Støttekjøp
Subprime
Subsidier
Subskripsjon
Subvensjon
Sunndal sparebanks historie
Surnadal sparebanks historie
Swap
SWIFT
Syndikat (Regnskap)
Synteter
Syntetisk replikering
Syntetic Risk Reward Indicator
Sysselsettingsgrad
Systematisk risiko
Systemviktige finansinstitusjoner
Særaldersgrense
Særtillegg
Særinnskudd
Søgne & Greipstad sparebanks historie
Søksmål
Såkornfond
 
 
 

Hvordan poker gjør deg til en bedre investor

Det finnes mange teorier om hvilken bakgrunn som er den mest fordelaktige hvis du skal klare deg godt på aksjemarkedet. En økonomisk utdannelse er neppe upraktisk, men visste du at forskere nå har funnet ut at det er en sammenheng mellom det å være god til poker og suksess på aksjemarkedet?


Det finnes mange former for investeringsmuligheter online. Først var det de klassiske sportsspillene som vant innpass hos online bookmakere. I det seneste tiåret har også nettkasinoene blitt stadig mer populære, og det samme må sies om e-sporten som har vokst seg så stor at alle seriøse bookmakerne tilbyr odds på mange av de største turneringene rundt omkring i verden.


I gjennom hele denne digitale spillrevolusjonen har imidlertid pokeren beholdt en trygg posisjon i markedet. Og mens casinospill mest baserer seg på flaks eller uflaks, handler både sports-betting, e-sport og poker om ferdigheter. 


Felles for både poker og sports-betting er dog viktigheten av risikostyring. Både profesjonelle pokers- og oddsspillere benytter seg av strategier, for eksempel bankroll-styring hvor de aldri plasserer en innsats større enn en viss prosentandel av saldoen, for å holde risikoen nede. Så uansett om du setter deg ned ved et pokerbord eller spill på nettet hos, eksempelvis, bet365 er forståelsen for risiko avgjørende. Det er din "forsikring" mot dårlige tider.
Noe som også krever ferdigheter og risikostyring er finansmarkedene. For å lykkes med kjøp og salg av aksjer og andre aktiver på børsen kreves det at du har dyp kjennskap til mekanikken og psykologien på markedene, de enkelte selskapene og, ikke minst, at du har en viss økonomisk forståelse. Faktisk viser det seg at dyktige pokerspillere har egenskaper som også gir dem gode forutsetninger for å lykkes som investorer på de finansielle markedene.


Nå har tre forskere fra amerikanske universiteter funnet at porteføljeforvaltere som har vunnet pengepremier i pokerturneinger oppnår 1-5 % bedre avkast per år på sine investeringer sammenlignet med dem som ikke har pokerpremier å vise til. Og jo bedre plassering i pokerturneringen, jo større er forskjellen i avkast. 

Kilde: Pixabay

Forskerne ser flere årsaker til funnet: Først og fremst er poker et spill som krever tålmodighet, og tålmodige forvaltere som stoler på porteføljen sin oppnår oftest også et bedre avkast på de finansielle markeder.


En annen årsak er temperament. Hvis du lar følelsene styre på aksjemarkedet opplever du ofte å bli sittende på dårlige investeringer i for lang tid, mens du for raskt kvitter deg med vinnerne. Erfarne og dyktige pokerspillere unngår dette oftere enn andre, har forskerne funnet frem til.


Et annet interessant funn er at fundamentale investorer oftere har vist å ha evner som pokerspillere enn dem som kun investerer i kvantitativt øyemed. Å være en fundamental investor betyr at du baserer deg på fundamental analyse, som i sin tur innebærer at du fordyper deg i selskapet du vurderer å investere i. 

Kilde: Pixabay

Her ser investoren både på hvordan selskapet er posisjonert i markedet og, ikke minst, hvordan selskapets sunnhet ser ut. Gjennom rapportert avkastning, omsetning, kontantstrøm og lignede forsøker investoren å spå om selskapets fremtidige utvikling. Dette i motsetning til dem som foretrekker kvantitativ analyse, hvor en stor mengde data, blant annet historikk, ses på over lange perioder.


Så er du pokerspiller, og enda ikke har beveget deg ut på aksjemarkedet, er det kanskje nå du skal sette deg ned med dine første potensielle investeringer på finansmarkedene. Ja, vi vet bølgene går høyt for tiden, så det kan lønne seg å lete etter den riktige inngangen.
Men den evnen har kanskje pokerspillere også?