Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 

   
                   

 


FINANSLEKSIKON R
 
Rabattobligasjon
Rasjonell tall
Ratebetaling
Rating
re:member
Reaksjonsfunksjon
Realappresiering
Realavkastning
Realbalanse
Realdepresiering
Realinntekt - se Reallønn
Realinvesteringer
Realkapital
Realkausjonist
Realkreditt
Realkredittforening
Realligningen (Formel)
Reallønn
Reallønnsindeks
Reallønnsøkning
Realobjekt
Realpengemengde
Realprodukt
Realrente
Realsikkerhet
Realvalutakurs
Realøkonomiske strømmer
Real estate investment trust - se REIT
Reassuranse
Rediskontering
Reell sanering
Reell valutakurs
Reelle tall
Reelle variable
Reelt BNP (Formel)
Reelt resultat
Referansebane
Referanseindeks
Referanseportefølje
Refinansiering
Reflasjon
Regionalt nettverk
Reinvesteringsrisiko
REIT
Regress
Reisesjekk
Rekambioveksel
Rektaklausul
Relativ avkastning
Relativ volatilitet
Relevant risiko
Remburs
Remburskreditt - se Remburs
Remisse
Remittent
Rentabilitet
Rentedekort
Rentefaktor - se Renteregning
Rente/ avkastning i livselskap
Rente-/pensjonsforsikring
Rentebærenden instrumenter
Rentefond
Renteforsikring
Renteforvatltning
Rentefølsomhet - se Durasjon
Rentekurve
Rentemargin
Rentenetto
Renteopsjon
Rentepapirer
Renteparitet
Renter
Renteregulering
Renteresultat
Renterisiko
Rentesats
Rentesrente
Rentestruktur
Renteswap (rentebytteavtale)
Reperasjonsemisjon
Resesjon
Respositraktat
Resultat per aksje (Formel)
Returveksel - se Rekambioveksel
Revaluere
Revaluering
Rindal sparebanks historie
Risk valuation
Risiko
Risikoaversjon
Risikobidrag
Risikofri rente
Risikokostnad
Risikopremie
Risikopremie - livsforsikring
Risikoresultat
Risikotillegg
Risk Management Overlegg
RIVA
RTGS
Rådgivers infomasjonsplikt
Råvarepriskompensasjon
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 tips du bør vurdere for å bli bedre på online trading

Når det gjelder online trading, ønsker alle å tjene penger. Så er det jo sånn at noen gjør det oftere enn andre. Her er fem tips som kan gi deg en bedre forståelse av online trading.
Online trading blir stadig mer populært ettersom flere og flere innser hvor relativt enkelt det er å bruke sosiale trading-plattformer for investeringer. Selv om det aldri er en enkel oppgave, er det veldig mulig å finpusse ferdighetene dine som daytrader, hvis du vet hva du gjør og forstår at det er enkle regler du kan følge for å øke sjansene for å bli en vellykket investor. Vi har samlet noen tips som kan gjøre deg bedre på online trading:


Hold deg informert

Det globale markedet endrer seg kontinuerlig, med aksjer, råvarer og indekser som stadig går opp og ned. Faktisk er det så mange bevegelige elementer at det er umulig for en person å kjenne til alle de forskjellige faktorene som påvirker markedets bevegelse (hvis det var tilfelle - ville vi alle være rike). Imidlertid er det måter å få en bedre forståelse av hvilke aksjer eller valutaer som kan gå opp eller ned, og en av måtene er å følge nyhetene. Vær også oppmerksom på gratis trading-apper og demoer hvor du kan trene.


Velg din stil

Det er to hovedtilnærminger til trading: teknisk analyse og grunnleggende analyse. Enkelt sagt så følger tekniske investorer diagrammer og prøver å finne tilbakevendende trender og bevegelser i markedet, invester deretter, og tenker at fortiden kan være en indikasjon på fremtiden. Investorer som bruker grunnleggende analyse derimot, prøver å finne ut hva som vil skje videre ved å samle nåværende data om spesifikke selskaper, markeder og valutaer.


Styr risikoen din

Det finnes alltid risiko ved å investere i aksjemarkedet. Ingen investeringer er sikre, og du bør alltid ta forholdsregler for å minimere risikoen. En god måte å redusere risikoen for å miste for mye av midlene dine er å sette et «stop-loss»-nivå. En «stop-loss» er en ordre som automatisk stopper en handling du bestemte deg for (for eksempel å kjøpe eller selge en aksje) når tapene dine treffer et visst punkt. På denne måten, kan du på forhånd bestemme hva som er det maksimale beløpet du er villig til å risikere, med hver transaksjon, og vite at tapene dine ikke vil utgjøre mer enn dette.


Diversifiser porteføljen din

Dette poenget har også å gjøre med risikostyring, men det er viktig nok til at det fortjener særlig oppmerksomhet. Uansett om du handler bare en type instrument (valutaer, varer, aksjer eller indekser), bør du aldri legge alle eggene dine i en kurv. Mangfold er stikkordet, og siden det er mange ulike investeringsmuligheter, kan det være smart å spre pengene dine over flere transaksjoner.


Kopier vellykkede investorer

På sosiale trading-splattformer, som eToro, Pocket option, CFD eller Admiral-markeder (les mer om dem på trust-broker-reviews.com), har du muligheten til å investere midlene dine akkurat som porteføljen til en erfaren investor. I utgangspunktet velger du en investor hvis investeringsstil du liker, og som har en vellykket track record, og tildeler en viss mengde midler til å følge dem. På denne måten trenger du ikke å sjekke statusen på transaksjonene dine konstant, og du kan sette pengene dine på samme steder som investorer som har opparbeidet fortjeneste tidligere. Selvfølgelig er det ingen garantier i trading, og selv de mest vellykkede traderne har noen ganger tapt - så selv når du kopierer en svært vellykket trader, bør du ha en «stop-loss» på plass og spre porteføljen din.