Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 

   
                   

 


FINANSLEKSIKON R
 
Rabattobligasjon
Rasjonell tall
Ratebetaling
Rating
re:member
Reaksjonsfunksjon
Realappresiering
Realavkastning
Realbalanse
Realdepresiering
Realinntekt - se Reallønn
Realinvesteringer
Realkapital
Realkausjonist
Realkreditt
Realkredittforening
Realligningen (Formel)
Reallønn
Reallønnsindeks
Reallønnsøkning
Realobjekt
Realpengemengde
Realprodukt
Realrente
Realsikkerhet
Realvalutakurs
Realøkonomiske strømmer
Real estate investment trust - se REIT
Reassuranse
Rediskontering
Reell sanering
Reell valutakurs
Reelle tall
Reelle variable
Reelt BNP (Formel)
Reelt resultat
Referansebane
Referanseindeks
Referanseportefølje
Refinansiering
Reflasjon
Regionalt nettverk
Reinvesteringsrisiko
REIT
Regress
Reisesjekk
Rekambioveksel
Rektaklausul
Relativ avkastning
Relativ volatilitet
Relevant risiko
Remburs
Remburskreditt - se Remburs
Remisse
Remittent
Rentabilitet
Rentedekort
Rentefaktor - se Renteregning
Rente/ avkastning i livselskap
Rente-/pensjonsforsikring
Rentebærenden instrumenter
Rentefond
Renteforsikring
Renteforvatltning
Rentefølsomhet - se Durasjon
Rentekurve
Rentemargin
Rentenetto
Renteopsjon
Rentepapirer
Renteparitet
Renter
Renteregulering
Renteresultat
Renterisiko
Rentesats
Rentesrente
Rentestruktur
Renteswap (rentebytteavtale)
Reperasjonsemisjon
Resesjon
Respositraktat
Resultat per aksje (Formel)
Returveksel - se Rekambioveksel
Revaluere
Revaluering
Rindal sparebanks historie
Risk valuation
Risiko
Risikoaversjon
Risikobidrag
Risikofri rente
Risikokostnad
Risikopremie
Risikopremie - livsforsikring
Risikoresultat
Risikotillegg
Risk Management Overlegg
RIVA
RTGS
Rådgivers infomasjonsplikt
Råvarepriskompensasjon
 
 
 

 

Hva kan sportstipping lære fra finansverdenen? 

Man kan se mange fellesnevnere mellom sportstipping og finansinvesteringer. De to områdene har derimot utviklet seg helt ulikt, mye grunnet reguleringer. Innen finans er det CFD-handel som ligger nærmest tipping. Vi skal se på forskjellene og hva sportstipping eventuelt kan lære fra den andre parten.


1 – Sikring

Bookmakere benytter ikke sikring slik som finansbransjen gjør. Sikring, også kalt hedging, benyttes som en strategi for å minimere eller fjerne risikoen for tap, og eventuelt sikre en avkastning. Dette benyttes blant annet i sikring av råvarepriser hos DNB Markets. Bookmakere benytter heller en annen strategi: De justerer oddsen for å balansere boken. I begge bransjene finnes det klienter som har en fordel på markedet og vinner. De to markedene håndterer vinnerne på ulikt vis. Finansbransjen bruker sikring for å håndtere dem, mens bookmakerne ofte limiterer dem. 

Sikring kan skje på tvers av landegrenser og markeder, ettersom reguleringer og skattemessige hensyn har åpnet for slike muligheter. Ved prishandel på gull finnes det andre markeder man kan sikre seg i, slik som fysisk gull, gull-CFD-er og syntetisk gull. I sportstipping finnes det ikke noen tilsvarende muligheter for bookmakerne. En av grunnene er av lovreguleringen er ulike fra land til land, og markedet håndteres dermed veldig ulikt.


2 – Livespill

Når de finansielle markedene er åpne, foregår alt live, 24 timer om dagen, 7 dager i uken. Man kan dermed gå inn og ut av markedene til enhver tid, hvor alle prøver å gripe muligheten dersom en pris skiller seg ut. Livespill har de siste årene virkelig vært i oppsving også innenfor sportstipping. Markedene er derimot ikke åpne døgnet rundt på samme måten, slik som Folkeautomaten casino og andre nettcasinoer eksempelvis er. Finansproffene har derimot brukt mangfoldige år på å perfeksjonere ferdighetene sine, og mange millioner er brukt underveis i prosessen. 

3 – Kvantitative modeller

Innen sportstipping har man i det siste tiåret sett at det blir tatt i bruk en mer kvantitativ tilnærming til risiko. Risikotakerne i sportstipping har sett til finansverdenen for å lære av den bransjen. Det har dukket opp flere suksesshistorier hvor finansfolk har tatt med seg kvantitative teknikker fra finans, og benyttet dem på sportstipping som fotball og hesteløp. En av de som har tjent enorme formuer på sportstipping er Tony Bloom, også kjent som eieren av den engelske fotballklubben Brighton and Hove Albion. Han står bak firmaet Starlizard, med tilholdssted i London, England. Selskapet anses som det største tippesyndikatet i England, og det antas at de tjener rundt 100 millioner pund på et godt år. Offisielt beskriver firmaet seg som tipperådgivere som bruker avanserte statistiske modeller for å generere fotballodds som er enda skarpere enn bookmakernes egne odds. 


Det finnes utvilsomt faktorer innenfor finans som kommer godt med innenfor sportstipping. Det har blitt bevist av de mange suksessfulle tippesyndikatene. Begge industriene vil derimot fortsette å innovere seg på hver sin måte, men kvantitative ferdigheter og andre nøkkelferdigheter vil fortsette å deles mellom de to bransjene. Så lenge noen ser mulighetene for å ta det beste fra en bransje og implementere den i en annen bransje, kommer de til å ligge i førersetet for profitable investeringer.