Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 

   
                   

 


FINANSLEKSIKON M
 
M0/ M1/ M2
Makroøkonomi
Makroøkonomske fluktuasjoner
Malus (forsikring)
Manchesterskolen
Mantel
Marginal importtilbøyelighet
Marginal konsumtilbøyelighet
Marginal sparetilbøyelighet
Marginalskatt
Marginforretning
Marginkonto
Marked
Markedsdiskonto
Markedseffisiens
Markedsinvestorprinsippet i EØS-avtalen
Markedskapitaliseringsvekter
Markedskonsesjoner
Markedskreditt
Markedsmakt
Markedsoppgjør
Markedsportefølje
Markedsregulering
Markedsrente
Markedsrisiko
Markedsvekter
Markedsverdi (Regnskap)
Markedsverdi selskap se Market cap
Markedsøkonomi
Marker sparebanks historie
Markert kursnedgang
Markert kursoppgang
Market cap
Market maker
Markowitz effektive portefølje
Maskinskatt
Matchbanker
Median
Medisinsk invaliditet
Medlemsliste Oslo Børs
Megler
Meldal sparebanks historie
Meldepliktig handel
Melhusbankens historie
Mengdegjeldsbrev
Mengderegulering
Mentale investeringsfeller
Menykostnader
Merchant banks
MERCOSUR
Merkantilisme
MFN - se Bestevilkårsprinsippet
Microcap stock
Middeltall/ gjennomsnitt
MiFID
Mikroøkonomi
Minifutures
Minstefradrag
Modifisert durasjon
Monetarisme
Monometallisme
Monopol (Regnskap)
Monopolistisk konkurranse (Regnskap)
Monopolistisk prisdannelse (Regnskap)
Monopolmarked (Regnskap)
Morarente - se Forsinkelsesrente
Moratorium (Regnskap)
Morningstar
Morselskap
Mortifikasjon
Motorvognforsikring
Motpartrisiko
Motregning (Regnskap)
Motveksel
Motsyklisk kapitalbuffer
MTF
MUL
Multilateral
Multiplikatoreffekter
Multiplikatormodellen (Formel)
Mundell-Fleming modellen
Mutual fund
Myk stenging
Mynt
Myntforringelse
Myntfot
Myntkonvensjon
Myntunion
 
 
 
Bil

 

Motorvognforsikring

En motorvognforsikring er sammensatt av

  • trafikkforsikring,
  • vognskadeforsikring og
  • førerulykkeforsikring.