Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 

   
                   

 

FINANSLEKSIKON F
 
Factoring
Factoring-selskap
Faktisk portefølje
Faktisk referanseindeks
Faktorinntekt
Fana sparebanks historie
Fast lån
Fast realkapital
Fastavdragslån
Faste priser
Faste valutakurser
Fat fingers
FED
Fellesbehov
Fellespant
Fellespolise
Fellesskatt (Regnskap)
Festenummer
Fete haler
Fibonacci reglen
Finansforbundet
Finansiell eier
Finansiell leasing
Finansiell stabilitet
Finansielle instrumenter
Finanselle sektorregnskaper
Finansieringsbevis
Finansieringsplan
Finansieringsselskap (Regnskap)
Finansieringsvirksomhetsloven
Finansinntekt
Finansinvesteringer
Finansklagenemda
Finansobjekt
Finanspolitikk
F-innskudd
Finanstilsynet
Finanstilsynets markedsvarsler
FINSE
Fisjon
Flagging
Flat rente
Flekkefjord sparebanks historie
Fleksibel alderspensjon
Fleksibel inflasjonsmålstyring
Fleksibelt uttak
Flash Crash
Float
Floatinntekt - se Float
Floatperiode - se Float
Floor
Flytende valutakurser
FNO (Finansnæringens fellesorg.)
F-lån
Fokus Bank's historie
Folioinnskudd/ konto
Foliorente
Folketrygden
Fond-i-fond
Fondsaksje
Fondsbørs
Fondsemisjon
Fondsforsikring
Fondsmegler
Fondsmeglerfirma
Forbruker
Forbrukerenhet
Forbrukerkjøp
Forbrukermarked
Forbrukersamvirke
Forbrukskreditt
Forbruksmotiver
Forbruksskatt
Forbruksvaner
Forbruksvarer
Fordelingspolitikk
Fordring (Regnskap)
Foreldrefradrag
Foretak (Regnskap)
Forholdstall
Forkjøpsrett
Forlagspant (Regnskap)
Formueskatt
Formueskatt for fond
Fornebu sparebanks historie
Forretningsbank
Forsikret (Livrente)
Forsikring
Forsikringsavtale
Forsikringsfond
Forsikringspolise
Forsikringspremie
Forsikringsselskap
Forsikringssum
Forsikringstaker
Forsikringstaker (Livrente)
Forsinkelsesrente (Regnskap)
Forskuddsrente
Fortjeneste per aksje
Fortrengt etterspørsel
Fortrinnsrettemisjon
Forvaltning
Forvaltningskonto
Forvaltningshonorar
Forvaltningskapital
Forvaltningsselskap
Forventet avkastning
Forventet mislighold frekvens
Forventningsdrevet inflasjon
Forventningskanalen til inflasjon
Forward
Forward & future prising
Forward rente
Forskjellen mellom BNP og BNI (Makro)
FRA
FRB
Fractional-reserve banking (FRB)
Framvoksende markeder
Frarå finansiell plasseringer
Free cash flow yield
Fremmedfinansiering
Fremmedkapital
Fremmedkapital-finansiering
Fremtidig renteavtale
Fri kapitalbevegelse (EØS-avtalen)
Friaksje
Frihandelsområde
Frikonkurransemarked
Friksjonsledighet
Fripolise
Frykt indeksen
Fræna sparebanks historie
FSAP
FTSE
Fullverdiforsikring
Fundamental analyse
Fusjon
Future standardisert
Førstegenerasjonsavtaler
Førstehåndsmarkedet
 
 
 

Årsakene til at forbrukslån er viktig for økonomien

City
Pexels

 

Hvorfor låner vi penger? Det finnes ulike grunnlag. For eksempel kan man ta ut lån for å dekke et underskudd. Noen bruker lån til å betale for universitetsavgiftene sine, mens andre investerer. Rent økonomisk i denne tiden, har lån blitt veldig viktige. I tillegg er ikke betydningen av lån begrenset til enkeltindividet. Regjeringen i alle land låner. Staten kan låne fra individer, og individer kan låne penger fra staten. Uansett hva som er tilfellet er lån og utlån av penger avgjørende for økonomien i et land. I denne bloggen skal vi diskutere årsakene til at lån er så viktige for økonomien. Lån brukes når det investeres i kapital. Pengene som går til kapitalutgiftene stimulerer forretningsaktivitet, som fører til en generell vekst av økonomien. Det finnes tilfeller hvor stater har sett seg tvunget til å bruke mye penger på inntektsutgifter. Hva er konsekvensen for inntektsutgifter? For eksempel kan inntektsutgifter betales med lån; det betyr bare at framtidige inntekter som brukes i dag, som er ganske kritisk. Det er ikke bra om landet må undergrave suvereniteten sin på grunn av lån.

Rollen Lån spiller for å opprettholde Økonomisk Stabilitet

Ifølge Norlån.no bruker regjeringer lån fa sentralbanker for å kontrollere økonomien i landet. For å gi kontekst til disse to poengene, kan vi se på to måter lån brukes på for å stabilisere økonomien.

 

Ved inflasjon

Inflasjon
Fraser institute


Inflasjon refererer til en tilstand hvor det oppstår en generell økning i priser på varer og tjenester i økonomien. På grunn av dette synker kjøpekraften til konsumentene. Når det er inflasjonstider, finnes det mer penger i bevegelse som gis til færre varer. Hvordan skjer inflasjon? Det er enkelt. Inflasjon begynner når det oppstår en økning i kreditt og økning av pengetilførsel til økonomien. Som resultat blir prisen på varene høyere, som øker inflasjonsraten.

Hvordan kan situasjonen kontrolleres? Regjeringene øker renteratene på lån og innskudd gjennom sentralbankene. Med høyere renter kan ikke folk låne lenger. Istedenfor fremmer de høye rentene sparing av penger, som reduserer mengden valuta i sirkulasjon. På grunn av dette, synker inflasjonsraten igjen.

 

Ved Deflasjon

Inflasjon er ingen god tilstand. Forbrukerne rammes ofte hardt på grunn av den reduserte kjøpekraften. Men er deflasjon noe bedre? Tja, deflasjon er det stikk motsatte av inflasjon. Prisene på varer og tjenester synker kraftig, som kan påvirke økonomien negativt. Hvordan kan denne tilstanden rettes opp i? I dette tilfellet trengs det mer gjeld for å stimulere  investering. Derfor går regjeringen gjennom sentralbankene for å redusere rentene på lån og innskudd. Denne tilstanden fremmer kjøpeatferd og begrenser sparing, som fører til at deflasjonen kontrolleres.

Effekten lån har på økonomien er større enn bare inflasjon og deflasjon. Som vi snakket om tidligere finnes det ulike typer gjeld, og hver av dem påvirker økonomien på forskjellige måter. For å forstå dette bedre, skal vi kort diskutere to typer gjeld og hvordan de påvirker økonomien.

 

Investeringsgjeld

Investeringsgjeld
Pexels

Hvordan fungerer investeringsgjeld? Forestill deg at du har tenkt å starte opp en forretning, og du har ikke egenkapital; det kan hende du må ta opp investeringslån. Dette er fordi du må skaffe deg alle de grunnleggende produksjonsfaktorene og andre ressursene som kreves for å starte opp forretningen før du kan tjene på den. 

Om du er smart, og det tror jeg du er, kan du anslå inntekten forretningen sannsynligvis vil tjene inn på salg av produkter du kjøpte med lån. Om dette er inntekter du vil måtte bruke for å betale arbeidere og produsenter regelmessig, kan du betale tilbake lånet og tjene inntekter når alt er oppklart. Det vil si at lånet ble brukt for å åpne en forretning som tilbakebetaler lånet, dekker utgiftene og fortsatt har inntekter, noe som ikke ville vært mulig uten lån.

Så, hva er den økonomiske betydningen av investeringslån? Som du nå har fått demonstrert, kan investeringsgjeld føre til produksjon av varer og tjenester som ikke kunne blitt produsert uten dem. Den økte produktiviteten hjelper med å betale tilbake lånene og fører til stabile inntektskilder over tid.

 

Forbrukslån

Til forskjell fra investeringslån, betaler ikke forbrukslån seg selv. Dette er fordi gjelden ikke bidrar til økt fremtidig produktivitet, men heller tilbyr forbruk. For eksempel kan dette være et ferielån. Det finnes ingen måter ferien din kan bidra til fremtidig inntekt på. Dette betyr at inntekten ikke fører til framtidig produktivitetsøkning eller inntekter. Som resultat, må pengene betales tilbake ved bruk av eksisterende inntekter. Dette betyr at mindre av den fremtidige inntekten din vil være tilgjengelig til forbruk fordi deler av den må brukes til å betale tilbake lånet.

Derfor flytter forbrukslån fremtidig forbruk til nåtiden, som gir mindre inntekter til senere. Siden fremtidig forbruk har blitt brukt i nået, må individet kompensere for det ved å tilby framtidig produktivitet. Må du jobbe i framtiden for å betale tilbake lån som du ikke kunne klart deg uten? Å bruke penger på noe du ikke har er å leve utover egne midler, som er dårlig økonomisk atferd.

Uansett er ikke påtagelsen av gjeld alltid skadelig. Dette kommer an på hvordan låneren bruker pengene. For eksempel kan du spare opp penger for å kjøpe deg bil, og kun kjøpe den når du har spart nok. I tilfelle du må ta opp lån vil du da ha spart opp nok til å slippe å betale gjelden. Derimot vil du måtte betale renter om du gjør dette. Derfor oppnås de beste fordelene ved å veie fornøyelsen opp mot renteraten.  

 

Helt til Slutt

Pexels

Lån er avgjørende for at økonomien skal fungere. Vi har sett på ulike måter lån kan være nyttige for økonomien på. Burde du bekymre deg om gjelden din? Ikke i det hele tatt! Det som er viktigst er den generelle gjelden. Den neste bloggpostingen vår vil sette søkelys på personlig økonomi. I mellomtiden kan du besøke denne nettsiden i tilfelle du trenger raske penger.