Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 

   
                   

 


FINANSLEKSIKON A
 
Aasen Sparebanks historie
A-aksje
Abandonering
Absolutt avkastning
Absolutt kjøpekraftsparitet (Formel)
Accumulation - Akkumulasjon
ACP
AD-AS (Makro)
Administrasjonskostnader
Administrasjonsreserver
Administrasjonsresultat
Administrator
AFP
AFP livsvarig
American Depository Receipt (ADR)
Agglomerasjon
Aggregert etterspørsel
Aggregert tilbud
Agio/ Disagio
Akkomodasjonsobligasjon
Akkomodasjonsveksel
Aksje
Aksje Norge
Aksjebolig
Aksjebrev
Aksjeemisjon
Aksjefond
Aksjefuturekontrakter
Aksjegevinst
Aksjeindeks
Aksjeindeksobligasjon
Aksjeinnbydelse
Aksjekapital
Aksjeklasser
Aksjekurs
Aksjeleilighet - se Aksjebolig
Aksjeselskap AS
Aktiv betalingsbalanse
Aktiv driftsbalanse
Aktiv forvaltning
Aktiv handelsbalanse
Aktivaallokering - se Aktivafordeling
Aktivafordeling
Aktivaklasser - se Aktivafordeling
Aktivitetsdato (Livrente)
Aktuar
AKU ledighet
Alderspensjon
Alfa
Algoritmer handel
Alleårsopptjening
Allmenaksjeselskap ASA
Allokering
Allonger
Alminnelig inntekt
Alternativkostnad
Amerikansk opsjon
Amortisasjon
AMS
Andean Community
Andebu Sparebanks historie
Andelsbevis
Andelsbolig
Andelseier
Anfordring
Annengenerasjonsavtale
Annenhåndsmarkedet
Annualisert avkastning
Annuitetslån
Anomali
Ansvar (forsikring)
Ansvarlig lånekapital
Ansvarlig selskap ANS & DA
Ansvarsforsikring
Antidumping
Anvendt tollsats
APEC
Appresiering
Arbeidsevne
Arbeidskraft
Arbeidskraftundersøkelsen
Arbeidsledige (antall) (Formel)
Arbeidsledige i % av arbeidsstyrken
Arbeidsproduktivitet (Formel)
Arbeidsstyrke (Formel)
Arbritasje
Arendal & Omegn Sparekasses historie
Artimetrisk avkastning
Artimetrisk differanse
Artimetrisk rekke
Artimetriske indekser
Arv/ skifte/ usikfte
Arveavgift
Arvelater
Arverett (ikke testamentert)
ASEAN
Askim Sparebanks historie
Assurandør
Assuranse
Assymetrisk informasjon
At-the-money
Aurland Sparebanks historie
Automatisk stabilisering
Aval
Avalkreditt
Avalveksel
Avbetaling
Avbruddsforsikring
Avdrag
Avdragsform
Avdragslån
Avistaremburs
Avkastning
Avkastningskrav
Avkastning livselskap
Avkastningskurve
Avkastningsprofil
Avkastningsverdi med vekst (Formel)
Avkastningsverdi uten vekst (Formel)
Avregning (i betalingssystemet)
Avregning (opsjon)
Avregninssentral
Avtalefestet pensjon (AFP)
 
 
 
Røros kobberverk

 

Røros Kobberverk er en av de eldste industribedrifter i Norge grunnlagt allerede i 1644 som et partisipantselskap.

Det var bergmannen Lorentz Lossius som etablerte kobbberverket. Historien forteller at han kom over de kobberrike malmfeltene ved en tilfeldighet. Bonde og veidemannen Hans Olsen Asen satte Lossius på sporet. Åsen hadde vært på jakt og kommet over en reinflokk. Han skjøt et dyr, og da de andre rein ble skremt og tok til flukten, sparket de opp jorden slik at spesiell rødbrun stein kom for dagen. Steinen var kobberholdig og ved nærmere undersøkelser på stedet fant man den rike Storwartz gruven. Dette var begynnelsen på en 330 år lang bedriftshistorie som kom til å bety enormt for stedet Røros og for landet.

Kongsberg Sølwerk var dannet 20 år tidligere og nå ble Røros Kobberverk dannet etter samme modell i henhold til den tids lovgiving for bergverker. Det aller første selskapet bestod kun av tre eiere. Disse var foruten Lossius , prosten Bruse og sogneprest Lauritzen. De hadde mutningsbrev på kobberskjerpet og regnes som grunnleggerne av Røros Kobberverk.