Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 
 
 

 


Finansielle instrumenter

 

En fellesbetegnelse for verdipapirer, verdipapirfondsandeler, pengemarkedsinstrumenter, finansielle terminkontrakter, fremtidige renteavtaler (FRA), rente- og valutabytteavtaler (Swap) og ulike typer futures og opsjoner.