Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 
 
 

 


FSAP

 

FSAP (EU-terminologi)

Financial Services Action Plan. Plan for EU-systemets handlinger i perioden 2000-2005 som siktet mot å effektivisere finansiell tjenesteyting og å skape et indre marked for finansielle tjenester i EØS-området.

FSAP (IMF-terminologi)

Financial Sector Assessment Programme. Program for å vurdere soliditet og effektivitet i IMFs medlemsland. Arbeidet i enkeltland munner ut i en FSAP-rapport med anbefalinger av tiltak for å bedre finansiell sektors funksjonsmåte.