Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 
 
 

 


Finansnæringens Fellesorganisasjon

 

Finansnæringens Fellesorganisasjon – FNO – ble etablert 1. januar 2010 av Sparebankforeningen og Finansnæringens Hovedorganisasjon.

FNO representerer mer enn 180 finansforetak og finanskonsern som er aktive i det norske markedet og som enten er medlemmer i Sparebankforeningen eller Finansnæringens Hovedorganisasjon. Foretakene driver finansiell virksomhet av ulik karakter:

 • sparebanker
 • forretningsbanker
 • livsforsikringsselskaper
 • skadeforsikringsselskaper
 • finansieringsforetak
 • fondsforvaltningsselskaper
 • verdipapirforetak
 • finanskonsern

Styrke finansnæringen

Samarbeidsorganisasjonen er etablert for å styrke finansnæringen i Norge. Regelverket for finansnæringen blir stadig mer komplisert og omfattende. Det krever spisskompetanse og et sterkt faglig miljø i næringsorganisasjonene. FNO har om lag 100 medarbeidere med høy kompetanse på ulike fagområder.

Formål

Finansnæringens Fellesorganisasjon skal arbeide for:

 1. at medlemsforetak og medlemskonsern i de to moderorganisasjonene får arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter som gir grunnlag for lønnsom og solid drift og setter dem i stand til å betjene sine kunder på best mulig måte
 2. like rammevilkår for alle finansforetak som konkurrerer i samme marked, uavhengig av størrelse og eierform
 3. at finansnæringens norskbaserte virksomhet har vilkår som er likeverdige med konkurrentenes og er tilpasset utviklingen innenfor EØS-området
 4. en sunn utvikling av finansnæringen så vel nasjonalt som internasjonalt
 5. et høyt faglig og etisk nivå innenfor finansnæringen, og bred forståelse for finansnæringens betydning i samfunnet.