Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 
 
 

 


Diskontering av kontantstrøm

 

For å prise en obligasjon, finner man nåverdien av den kontantstrømmen som verdipapiret forventes å gi. Verdien på en obligasjon blir da nåverdien av kupongutbetalinger og nåverdien av obligasjonens pålydende.

Man trenger således estimater for

  1. forventet kontantstrøm
  2. passende diskonteringsrente (forventet effektiv rente)

For å finne nåverdien av kontantstrømmen, kan følgende formel benyttes

Net Present Value - Kupong

 

Net Present Value eksempel