Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 
 
 

 


Diskontere

 

Å omregne verdier som oppstår på et tidspunkt til verdier på et annet tidspunkt.

Salg/ kjøp av en fordring som forfaller på et senere tidspunkt. Kjøper betaler da kontant pålydende verdi minus diskonto for den tiden fra salget/ kjøpet til forfallsdagen.