Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 
 
 

 


BNP vekst
 

Den langsiktige BNP-veksten, trendveksten, påvirkes av en rekke forhold. I stikkordsform kan nevnes:

 • Ny teknologi/ innovasjoner
 • Arbeidskraftens utdanning
 • Kvaliteten på politiske institusjoner
 • Tilgang på råvarer
 • handel innelands og med andre land
 • Sysselsettingandel
 • Relainvesteringer, heunder infrastruktur (veier, broer, jernbane etc.)
 • Befolkningens helse
 • Kapitalmobilitet
 • Vekst i arbeidsstyrken
 • Den økonomiske politikk
 • Grad av konkurranse i produktmarkedene