Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 
 
 

Avtalefestet pensjon

 

Avtalefestet pensjon (AFP) er en førtidspensjon som er basert på tarif-festede avtaler mellom organisasjonene i arbeidslivet. Selskapenes tilbud til bedriftene er basert på regelverket innenfor LO/NHO-området. For ansatte i stat, kommune og i finansnæringen gjelder AFP - ordninger som har enkelte avvikende bestemmelser. Ordningen gir mottakeren mulighet til å gå av med pensjon, helt eller delvis, fra fylte 62 år. Arbeidsgiver kan ikke kreve eller hindre at den ansatte benytter seg av AFP.