Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 

 
 
 

 


Artimetrisk rekke

 

En tallfølge er en sekvens av tall.

En aritmetisk tallfølge er en sekvens av tall der differansen mellom et element og elementet foran er konstant. Eks: 2,4,6,8,....

Generelt kan det skrives: an = a1+(n-1)d, der d kalles differens.

Om vi summerer elementene i en aritmetisk tallfølge: a1, a1+d, a1+2d, ... ,a1+(n-1)d i får vi en aritmetisk rekke.

Summen av de n første leddene i en aritmetisk rekke er gitt ved:

Sn = n (a1 + an)/2

Kilde: matematikk.net