Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 
 
 

 


Alminnelig inntekt

 

Med alminnelig inntekt mener man den nettoinntekten som kommer som et resultat av å legge sammen skattepliktige inntekter og deretter trekke fra fradragsberettigede utgifter.

Alminnelig inntekt beregnes uten fradrag for klassefradrag særfradrag og finnmarksfradrag. Utbytte og aksjegevinster inngår fullt ut i alminnelig inntekt, uten reduksjon for eventuelt skjermingsfradrag. Skjermingsfradraget og ubenyttet skjerming kommer til fradrag i fastsatt alminnelig inntekt.

Skatter

På alminnelig inntekt for forskuddspliktige(personlige skatteytere) utlignes som hovedregel:

- inntektsskatt til kommune og fylkeskommune, og - fellesskatt til staten.

Den samlede skattesats på alminnelig inntekt vil for privatpersoner normalt være 28%. Vær oppmerksom på vedrørende skatteberegningen at  fullt klassefradrag normalt kommer til fratrekk før beregning av skatten.

Skattesatsen på alminnelig inntekt vil endre seg i takt med endringer i de øvrige skattesatsene.