Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 
 
 

 


Arbeidskraftundersøkelsen

 

AKU ledighet

Dette er en forkortelse for den kvartalsvise arbeidskraftundersøkelsen til Statistisk Sentralbyrå, der antall ledige anslås på bakgrunn av intervjuer med et represenativt utvalg av personer. I denne undersøkelsen defineres man som arbeidsledig dersom man er uten inntektsgivende arbeid og man i løpet av de fire siste ukene har forsøkt å skaffe seg arbeid. Videre er det et kriterie at man skal kunne begynne i arbeid innen to uker etter intervjutidspunktet.

I og med at AKU også innbefatter personer som ikke ennå har registrert seg som ledige på NAV, vil AKU ledigheten alltid være større enn NAV ledigheten.