Finansleksikonet er et godt utgangspunkt for de som søker definisjoner innen finans, forsikring, regnskap og prosjektledelse.

Med over 5 300 definisjoner og mer enn 300 finansielle formler, er vi sikker på at du finner svar på mange av de spørsmålene du måtte ha innenfor faget.

Men vi gir oss ikke der!

Vår visjon er å bli det mest komplette finansielle leksikonet i verden. Og med 2 609 000 oppslag i basen siden oppstarten, er vi på god vei.

Vårt mål er å gi deg som leser de verktøyene du trenger for å kunne lykkes innen de finansielle feltene, helt utforpliktende og til fri benyttelse når du måtte ønske det.


Bidra.no

 

Crowdfunding = folkefinansiering på godt norsk.

Det handler om å samle inn penger til et prosjekt, en organisasjon eller en oppstartsbedrift. Forhåndssalg kan også være inkludert i betegnelsen crowdfunding.

Crowdfunding er en videreutvikling av dugnadstradisjonen hvor alle er med og bidrar til fellesskapet. Der man før bidro med tid og fysisk arbeid, er det nå mer vanlig å bidra med penger via digitale verktøy som Bidra for organisasjoner.

Crowdfunding brukes av privatpersoner, oppstartsbedrifter og store og små organisasjoner. 

Finn ut mer om ordningen her!

Enklere å søke boliglån

Nå slipper du å sende banken papirer med informasjon om inntekter og skatt når du skal søke boliglån. Gjennom en ny tjeneste i Altinn kan du gi Skatteetaten et digitalt samtykke til å sende informasjonen direkte til banken.

Samtykkebasert lånesøknad er det første resultatet av et samarbeid mellom Skatteetaten, Finans Norge og Brønnøysundregistrene. Samarbeidet har som mål å etablere digitale tjenester som forenkler og effektiviserer for både innbyggere, næringslivet og det offentlige. Samarbeidet er et svar på regjeringens utfordring om å øke farten i digitaliseringen i samfunnet.

Les mer om muligheten her!

Fremtidige generasjoner går lyse tider i møte.

Allokering mellom aktivaklasser per 31. mars 2017

 

Statens pensjonsfond utland (oljefondet) sin markedsverdi fortsetter og prestere bedre enn sine egne prognoser.

 

Staten gikk 4 milliarder i minus i 2016

1 2016 var statens samlede inntekter beregnet til 1 242 milliarder kroner og samlede utgifter til 1 246 milliarder kroner.

Dette tilsvarer inntekter på kr. 141 780 821 per time hele døgnet, hele året.

Økonomiske utsikter 2017

 

Fondsfinans kapitalforvaltning utgir årlig en grei oversikt over hva de forventer av økonomiske trender i året som kommer.

For deg som er interessert i investering i aksjer og fond, er dette et godt utgangspunkt for dine egne vurderinger om hva en bør satse på i inneværende år.

 

Hvordan rangeres din kommune i Norge?

Hva har egentlig kommunens lånegjeld per innbygger å si for hvilke kommunale tjenester som gis?

På samme måte som Skigardsvisa "ein skigard varer ikke evig", vil ei heller rente fobli lav over tid. Dermed vil en kommune med høy lånegjeld, også måtte se for seg en lavere aktivitet i fremtiden.

Men lånegjelden er ikke ene og alene en faktor som påvirker kommunens evne til å gå i balanse. Alderssammensetning, utdanningsnivå, arbeidsmarked og kultur er viktige faktorer som teller med når en skal vurdere kommunen.

Statistikk kan både misbrukes og misforstås. Kommunefakta fra SSB gir deg derfor oversikt over flere parametre som kan ha betydning for nettopp din kommunes økonomi i dag og i fremtiden.

 


Litteraturliste
Ansvarlig redaktør