Sesjons- (Cesjons) endossement
 

Er et egentlig endossement. Endossementet gir full eiendomsrett til det endosserte dokumentet.