Regnskap er fortellingen om det som har hendt, i motsetningen til budsjett som prøver å se inn i fremtiden.

Lenkene nedenfor (og selvføgelig på venstre side, hvis du bruker Pc/ Mac), gir deg oversikt over hele kontoplanen til hovedboken i regnskapet.

Av lover, er det viktig å legge merke til bokføringsloven, regnskapsloven og aksjeloven. Dette er de tre førende lovtekstene for føring av regnskap i Norge.

Skulle det være nyttige lenker som ikke er tatt med her og som du mener burde vært med på listen,er det bare å ta kontakt.