Bokføring

 

Utbytte

Det beløpet selskapet utbetaler som aksjonærenes andel av disponibelt overskudd.