REGNSKAPSLEKSIKON B
 
B – aksje (Finans)
Bagatellvarer
Balanse
Balanse spefisiert
Balanseanalyse
Balansebudsjett
Balanseføre - se Regnskapsføring
Balansekonto
Balansekurs (Formel)
Balanseligningen
Balansepunkt - se Nullpunktomsetning
Balansert egenkapital
Balansvurdering
Bankerott - se Insolvens
Bankgaranti (Finans)
Bankgiro (Finans)
Bankinnskudd (Finans)
Bankkreditt
Bankregnskap
Bankremisse (Finans)
Bankrente (Finans)
Basispris
Bearbeidsingsverdi
Bedrift
Bedrift som egen økonomisk enhet
Bedriftens skattelegging
Bedriftseierlønn
Bedriftsforsamling
Bedriftsmarked
Bedriftsorienteringer
Bedriftsvarer
Bedriftsøkonomi
Bedriftsøkonomiske prinsipper
Befrakter
Befraktning
Begrenset etterspørsel
Begrenset tilbud
Beholdningsbegreper
Beholdningskontoer
Behov
Behovselastisitet
Behovshierarki
Behovskomplementaritet
Behovsorientert sortiment
Behovstilfredstillelse
Bekreftet remburs (Finans)
Belåningsgrad (Formel)
Beskjeftigelsesgraden
Beskjeftigelsessavvik
Beskjeftelsesavvik (Formel)
Beskjeftigelsesgrad (Formel)
Beskyttelsestoll - se Vernetoll
Beslutning
Beslutningsprosess
Beste estimat
Besteviklårsklausul
Bestillingsmengde (Formel)
Bestillingspunkt
Betalbar skatt
Betalbare kostnader
Betaling
Betalingsevne - se Likviditet
Betalingsformidling (Finans)
Betalingskort (Finans)
Betalingsmidler
Betalingsstans
Betalingssted
Betalingstermin
Betalingstid
Betalingsvilkår
Bidragskalkyle
Bidragsmetode - se Bidragskalkyle
Bidragsrektangel
Bilag
Biprodukt
Blankoaksept
Blankoedossement
Blankofullmakt
Blankokreditt
Blankotransport
Blue Chip (Finans)
Bo
Boikott
Bokføring
Bokføringsjournal
Bokføringsspesifikasjon
Bokføringsplikt
Bokføringsstandardstyret (BSS)
Bokført egenkapital
Bokført verdi
Bokføringspålegg - tvangsmulkt
Bonus
Bortfrakter - se Befrakter
Bortskriving
Bransje
Bransje-bruttoinntekt
Bransje-grenseinntekt
Bransjeblanding
Bransjeforretning
Bransjespregning - se Bransjeblanding
Break-even
Bruksverdi
Brutto
Brutto driftsresultat
Bruttodriftsmargin (Formel)
Bruttofortjeneste
Bruttofortjenestemargin (Formel)
Bruttoinntekt
Bruttoinvestering
Bruttonasjonalprodukt (Finans)
Bruttopris
Bruttoprissystem
Bruttoproduksjonsinntekt
Bruttoproduksjonsverdi
Bruttoprodukt
Bruttorealinvestering (Finans)
Bruttoskatt
Bruttotonnasje
Bruttovekt
Budsjett
Budsjetteringsmetoder
Budsjettert beløp
Budsjettsatsprinsipp
Bufferlager
Bunden egenkapital
Bundet kapital
Bundne kjeder
Butikkindeks
Butikkobservasjoner
Butikkreklame
Butikksenter
B-varehus se Varehus
Børskurs (Finans)
Børsnotering (Finans)
Bygge-opp metoden
Byggelån (Finans)
Bytteverdi
Bæreevneprinsippet
 
Bokføring

 

Bokføring

Registrering av bilag etter et bestemt system for at vi kan få oversikt over virksomhetens resultat og økonomiske stilling. Vi bruker dobbel bokføring og f.eks en kontoplan som er satt opp etter Norsk Standard Kontoplan.