Cherries

 

Årsoverskudd

Bedriftens overskudd som er til fri dispoisjon for sine eiere.