Kortsiktig gjeld
 

Gjeld med nedbetalingstid under ett år, f.eks leverandørgjeld, kassekredittgjeld, skyldig skattetrekk, skyldig arbeidsgiveravgift.