Konsumentmarked
 

Forbrukermarked. Marked hvor de endelige forbrukerne (konsumenter) er etterspørrere og avtakere.