Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her!


 
                   

Konsern
 

Sammenslutning av forretning- eller industriforetak. Omfatter en rekke forskjellige sammenslutningsformer. Ligger nærmest opp til syndikat. Konsern foreligger når flere bedrifter er sammensluttet slik at bedriftene fortsetter å bestå som rettslige enheter, mens den finansielle ledelsen er overdratt et eget selskap som eier aksjer i de enkelte bedriftene (holdingsselskap).

Konsern foreligger også når et selskap (moderselskap) ved skjebesittelse kontrollerere ett eller flere andre selskaper (datterselskaper). I begge tilfeller foreligger en felles ledelse. Dessuten foreligger konsern når to selskaper ved ombytting av aksjer har aksjemajoriteten hos hverandre. Videre foreligger konsern når et selskap eier aksjemajoriteten i et annet selskap, og dette igjen eier aksjemajoriteten i et tredje selskap.