Juridisk person
 

Det motsatte av fysisk person, men likevel rettsubjekt. Inndeling: korporasjoner og stiftelser.