Fysisk levetid
 

Den tiden et produksjonsmiddel kan brukes til fabrikasjon. Se også økonomisk levetid.