Fysisk distribusjon
 

Fordeling av varer via lager og transport fra produsent til konsument (endelig forbruker).