Fysiologiske behov
 

Behov for primære goder eller nødvendighetsgoder, f.eks. mat og drikke.