Funksjonsorientert organisasjon
 

En organisasjon som er bygd opp etter funksjoner, f.eks salg, lager, reklame, innkjøp, produksjon mv.