Funksjonell region
 

Et geografisk område hvor man har et sentralt sted som fungerer som service-sted for befolkningen på stedet med omland.