Full kapasitetsutnyttelse
 

En bedrift har full kapasitetsutnyttelse, eller normal kapasitet, ved den produksjonsytelsen per periode som oppnås ved normal arbeidstid per døgn, normalt tempo og normal produksjonssammensetning. Da er kapasitetsutnyttelsen- eller beskjeftigelsesgraden 100 %.