Frihavn
 

Et avgrenset havenområde hvor varer kan føres fritt ut og inn for pakking, lagring og bearbeidelse uten at vareeier behøver å betale toll. Tollmessig anses frihavnen som utland.