Fremstillingskostander
 

Tilvirkningskostnader, hva det faktisk koster å fremstille produktet/ tjenesten.