Fraktfritt
 

Salgsvilkår som går ut på at alle forendelsesutgifter til bestemmelsesstedet skal bæres av selger.