Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her!


 
                   

Forvaltningsrevisjonen
 

Prinsipp for revisjon innen forvaltningen som innebærer en forpliktelse til å føre tilsyn med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og til å foreta en systematisk vurdering av bruk og forvaltning av de kommunale midler med utgangspunkt i oppgaver, ressursbruken og de oppnådde resultater.

 
Jfr. kommunelovens § 60 pkt. 7. Revisjonsforskriftens § 5c  Jfr. begrepene legitimitet, produktivitet og effektivitet.