Fortolling
 

Tollvesenets ekspedisjon av importerte varer.