Forsinkelsesavgift
 

Hvis selvangivelsen blir levert for sent, blir det ilagt forsinkelsesavgift. Avgiften varierer etter hvor sent selvangivelsen blir levert. Det kan også være knyttet forsinkelsesavgift til andre frister for plikter til det offentlige.