Forsendelseshandel
 

Distansehandel, det vil si varen skal sendes fra et sted til et annet.