Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her!


 
                   

Forretningsbokførsel/ Forretningsregnskap
 

Består av kontoklassene 0, 1, 8 og 9 ifølge kontoplan etter Norges Standardiserings-forbunds oversikt NS 4100.

Forretningsregnskapet er obligatorisk og skal føres på kontoer etter det dobbelte bokholderis prisnipp, det vil si hvert beløp føres to ganger (en gang til debet og en gang til kredit). Det offisielle årsregnskapet er en del av forretningsregnskapet. Forretnings-regnskapet registrerer de eksterne økonomiske forhold. Se også driftsregnskapet.