Forpliktelser
 

Et selskaps gjeld. Bokført på passivasiden i balansen.