Formuesberegning
 

Status på et bestemt tidspunkt, idet formue er differansen mellom aktiva og passiva.