Formue
 

Fremkommer på balansekonto når aktiva er større enn passiva.