Formell sanering
 

Nedkrivning av aksjekapitalen blir saneringsgevinst. Det samme som finansteknisk sanering.