Formål med budsjettering
 

Formålet med budsjettering kan best beskrives med plansjen nedenfor.