Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her!


 
                   

Forkalkyle
 

Oppstillinger som tar sikte på å anslå på forhånd sammenhengen mellom kostnader(ressursforbruk) og kostnadsbærere (varer og tjenester).  Kanskje inneholder den aller første forkalkylen mye gjetning. For å stille opp den første "gode" forkalkylen vil det være til hjelp senere om det er nedfelt erfaringer med hensyn til kostnader og kostnadsbærere i en etterkalkyle. Forkalyle er en viktig del av arbeid med internregnskap.