Foretakets markedsprofil
 
  • Omsetningens fordeling etter geografisk områder
  • Omsetning etter produktanvendelser
  • Omsetning fordelt etter kunde-/ forbrukergrupper
  • Omsetning etter distribusjonskanaler
  • Konkurranseprofil