Forente kostnader
 

Kostnader ved forent produksjon, før de forskjellige produktene senere blir bearbeidet videre hver for seg. Kan også defineres som kostnadene for felles faktorinnsats for flere ulike produkter. Se kobbelproduksjon.