Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her!


 
                   

Fonds (regnskap)
 

Avsatt kapital, i alminnelighet av årsoverskuddet, med andre ord tilbakeholdt overskudd. Eksempler er reservefond, disposisjonsfond, reguleringsfond. Disse er del av selskapets egenkapital.

Videre har vi skattefond ogklassifiseringsfond. Skattefond er bare egenkapital for den delen som overstiger ventede skatter. Kalssifiseringsfond (skipsselskaper) er ikke egenkapital, da fondets midler skal brukes til skipsreparasjoner og vedlikehold som blir påbudt av Skipskontrollen. Fondet skal altså dekke ventede kostnader.